Proces

Personlig involvering og god planlægning – giver det bedste output

Med fokus på at højne kvalitet og reducerer omkostninger i leveringskæden går LOG MAN i dialog med vores kunder omkring optimering og forbedringstiltag samt eliminering af ”Waste”.

Bedre sammenhæng imellem alle involverede parter

LOG MAN sikrer best practice på alle områder, så kunden kan fokusere på sin kerneforretning og gøre det de er bedst til.

Væk med organisatoriske og systemmæssige barrierer

LOG MAN finder frem til best-practice. Bl.a. rydder vi op i gamle tunge arbejdsrutiner og sikrer dermed generel optimering af alle processer. Det betyder, at din virksomhed kan fokusere på jeres kerneforretning og gøre det i er bedst til.

Real-Time data

LOG MAN registrerer alle data og informationer fx dokumentkopier, ordrelister, fragt- og forsendelseslister. Som kunde har du onlineadgang og kan følge med 24/7.

Vi sparrer med vores kunder

LOG MAN deler erfaringer og kompetencer med vores kunder – vi er i løbende dialog om fx. Incoterms, vareforsikring, stuvning af gods i containers, krav til handelsdokumentation, samt øvrige nationale- & internationale problemstillinger.

Vi finder og følger ’Best Practice’ for de konkrete rutiner & opgaver

LOG MAN har fokus på at højne kvalitet og reducerer omkostninger i leveringskæden, vi går derfor i dialog med vores kunder omkring optimering og forbedringstiltag samt eliminering af ”Waste”.

Vi forhandler fragtrater og aftaler betingelserne med transportørerne

LOG MAN forhandler fragtrater og betingelser direkte med alle transportører. Spotrater, kontraktrater, måneds-, kvartals- og årsaftaler.Vi finder den løsning som passer bedst til den enkelte opgave.

LOG MAN matcher samarbejdspartnere og transportformer

LOG MAN arbejder med de sikreste og bedste løsninger, som er tilpasset varerne, fx forsendelse af letfordærvelige fødevarer eller højværdi varer. Vi finder de løsninger der matcher opgaven.

LOG MAN koordinerer

Når ordrer er bekræftet, aftaler vi i samarbejde med salg, produktion og/eller lager, hvornår den pågældende ordrer skal afskibes. Derefter arrangerer vi det nødvendige i forhold til afhentning og levering transportøren. Varerne afskibes efterfølgende med bil, skib eller fly sammen med nødvendig og påkrævet dokumentation som transport-, told-, veterinær- og øvrige handelsdokumenter samt transportforsikring. Denne del varierer alt efter destination, varetype samt de specifikke kunde- og modtagerkrav. Samtidig sørger LOG MAN for fremsendelse af dokumenter til kunder, banker, transportører, myndigheder m.fl., typisk efter godset er afskibet/afsendt.