Services

Logistics Management gennemfører og kontrollerer dine forsendelser

LOG MAN er en servicevirksomhed indenfor logistik og transport. Vi planlægger, gennemfører, følger op på samt kontrollerer vores kunders forsendelser. Dermed sikrer vi, at den aftalte og planlagte transport- og logistikplan følges – den supply chain, der sikrer kvalitet og succes hele vejen rundt. Opgaverne spænder over vidt forskellige områder som:

Transportindkøb - Freight arrangements

LOG MAN forhandler fragtaftaler med transportleverandørerne; rederier, vognmænd, luftfartsselskaber, baneselskaber, kurérselskaber. Vi laver generelle aftaler og/eller specialaftaler, som gælder en specifik transportopgave eller en specifik kunde.

Individuelle transportløsninger - AIR-SEA-ROAD-RAIL

Selv en almindelig forsendelse som fx skal afskibes fra havn til havn, består af en lang række enkeltoperationer. Derfor planlægger LOG MAN hver enkelt transport til mindste detalje, så alt når frem på rette sted og i rette tid.

Kvalitets- og risikovurdering

LOG MAN har stort kendskab til de transportører – rederier, airlines, vognmænd – som findes på verdensmarkedet. Derfor kan vi vurdere om en transportør kan udføre en transportopgave tilfredsstillende i forhold til den pris og den kvalitet, som vores kunder forventer og kræver. Vi sparrer desuden med kunderne i forhold til de risici der kan være forbundet med at sende varer til en specifik destination, fx dårlig infrastruktur, krigszone eller lande ramt af embargo og derfor kræver specielle foranstaltninger.

Specialister i transport af fødevarer - AIR-SEA-ROAD-RAIL

Vi har arbejdet professionelt med fødevaretransport & -logistik er i mere end 25 år. Vi har derfor opbygget et globalt netværk af samarbejdspartnere, og vi ved, hvordan forskellige fødevarer skal håndteres. Vi har derudover også indsigt i de individuelle krav der kan være på nogle destinationer, fx temperaturspecifikke krav eller andet.

Transportdokumentation

LOG MAN tilbyder vores kunder at udfærdige alle typer af handelsdokumenter, tolddokumenter, veterinærdokumenter, transportdokumenter som er nødvendige for at sikre et problemfrit transportforløb.

Sparring

LOG MAN er din sparringspartner inden for Internation Handel. Vi kender til de gængse og foretrukne handlemåder og betalingsformer på de forskellige internationale markeder, og kan derfor hjælpe og rådgive vores kunder til en sikker og effektiv aftale.

Transportforsikring

Alle transportører arbejder med ansvarsbegrænsninger, dvs. de kan kun holdes ansvarlige op til et bestemt beløb pr. forsendelse. For at undgå kedelige overraskelser tilbyder LOG MAN at tegne vare- og transportforsikring til meget konkurrencedygtige priser.

Kontakt og koordinering

LOG MAN påtager sig den totale kontakt og koordinering med alle involverede parter i forbindelse med afskibning samt forsendelse og modtagelse af varer.

Myndigheder

Ved forsendelse af fødevarer til og fra Danmark, sørger LOG MAN for registrering, forudanmeldelse og import-/eksportfortoldning til henholdsvis Fødesvarestyrelsen og SKAT.

Transportører & Transportplanlægning

Vi informerer og sender instruktioner med alle relevante informationer til transportørerne, så vi sikrer der bookes plads og udstyr til skib, fly, bil og/eller bane.

Lager

LOG MAN koordinerer og aftaler oplagring samt evt. afhentning af godset. Så snart vi – via bekræftelse fra producent og/eller leverandør – ved, hvornår varerne er klar til oplagring og/eller forsendelse, aftales de præcise detaljer med alle relevante parter.

Opdatering

Under hele processen holder LOG MAN sine kunder informeret og følger løbende op på de enkelte forsendelser, så modtager og afsender konstant er klar over, hvor i processen godset befinder sig.