20 tons mozzarellaost vel ankommet til Mexico

Cheese Trading A/S har købt 20.000 kg mozzarellaost fra Cheese Production. Varerne er købt ex works, og videresolgt dem til Pro Trading Ltd.

Cheese Trading A/S skal selv afhente varerne fra Cheese Prodution, selv sørge for at de leveres til Tampico i Mexico afholde fragtomkostningerne og selv sørge for der tegnes vareforsikring.

Cheese Trading A/S har outsourcet deres transport & logistik opgaver til LOG MAN, og sender derfor blot en kopi af deres purchase-order udstedt til Cheese Production samt kopi af ordrebekræftelsen udstedt til Pro Trading.

LOG MAN kontakter Cheese Production for at få bekræftet fra hvilken dato, godset kan afhentes/lastes. Dato bekræftes for hvornår godset er færdigproduceret. Det oplyses, at godset bliver sendt til indfrysning hos Marben i Brügge, et frysehus i nærheden af Cheese Production.

LOG MAN aftaler lastedato og lastetidspunkt med Marben for hvornår vi skal positionere containeren hos dem.

1 x 40ft Reefercontainer bookes til Container Line med afsejling fra Antwerpen til Tampico. Fragtraten er i forvejen forhandlet med henholdsvis Container Line & Cheese Trading A/S.

Container Line bekræfter booking og sted for afhentning af containeren. LOG MAN booker Container Trucking NV til at køre containeren fra Antwerpen til Brügge og retur til Antwerpen igen. Derefter adviserer vi skibsdetaljer til Pro Trading Ltd., som får oplyst skibsnavn, afsejlingsdato fra Antwerpen samt ankomstdato til Tampico.

På selve lastedagen instruerer LOG MAN Customs Documents om at udfærdige et tolddokument, som skal bruges til at eksportere varerne ud af EU.

Food Production udsteder sundhedscertifikat, som skal påtegnes af de belgiske myndigheder, fordi et sådant certifikat ikke må/kan udstedes i Danmark.

Når skibet er afsejlet fra Antwerpen udsteder Container Line et B/L – Bill of Lading, som er nøglen til lasten.

LOG MAN sikrer alle øvrige og nødvendige dokumenter, bl.a tegnes vareforsikring hos Hafnia Forsikring. Når denne procedure er færdig, og Cheese Trading A/S har modtaget betaling fra Pro Trading Ltd. fremsender LOG MAN originale dokumenter til Pro Trading Ltd.

Work done.